Kontakt

Firma Handlowo-Usługowa
"Gold-Rain"
mgr inż. Bogusław Wielgosz
31-463 Kraków
ul.Stokrotek 4
tel./fax 12 4134626
tel. kom. 601475721
www.wodne.pl
www.sklepwodne.pl
filtry@wodne.pl
sklep@wodne.pl
  Urządzenia

ODŻELAZIANIE - ODMANGANIANIE

Automatyczne odżelaziacze i odmanganiacze stosowane są do uzdatniania wody z indywidualnych ujęć podziemnych, a także wody wodociągowej. Montowane na wejściu wody do obiektu pozwalają uzyskać wodę czystą zarówno do celów gospodarczych jak i spożywczych. Przy dużych zawartościach żelaza i manganu należy zastosować układ szeregowy (dwa filtry zamontowane w jednym ciągu, różniące się najczęściej złożem filtracyjnym). Dodatkowym procesem wspomagającym filtrację jest napowietrzanie wody przed podaniem jej na urządzenia oczyszczające.

STEROWANIE – głowice sterujące ( Fleck, Clack ) o dużej niezawodności pracy. Sterowanie zaworów czasowe. Zasilanie głowicy bezpiecznym napięciem 12 V. Urządzenia wykonywane są też w wersji sterowania ręcznego.
BUTLA na złoże wykonana z wielowarstwowego tworzywa o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.
WYPEŁNIENIE (złoże filtracyjne) indywidualnie dobierane do parametrów wody uzdatnianej. Stosowane złoża: żwir kwarcowy, chemokatalityczne BIRM, PYROLOX, Greensand, alkalizujące Hydrocleanit, Corosex oraz mieszaniny w/w złóż.
EKSPLOATACJA samoczynne płukanie przeciwprądowe złoża w ustalonych odstępach czasu. Złoże Greensand dodatkowo regenerowane roztworem nadmanganianu potasu.
WYDAJNOŚĆ od 0.75 m3/h do 13.25 m3/h. Przy większym zapotrzebowaniu stosuje się układy urządzeń pracujących w układzie równoległym.

Typ Wymiary zbiornika
[ " ]
Wydajność
[ m³/h ]
Średnica przyłącza
DN
A-10 10 x 54 0.70 - 0.90 1"
A-13 13 x 54 1.00 - 1.20 1"
A-14 14 x 65 1.30 - 1.80 1" - 5/4"
A-16 16 x 65 1.60 - 2.00 5/4"
A-18 18 x 65 2.20 - 2.80 5/4" - 11/2";
A-21 21 x 62 2.80 - 3.30 11/2"
A-24 24 x 72 3.50 - 4.30 11/2"
Stosowane złoża
Greensand Żwir kwarcowy
Pyrolox BIRM
Hydroclinit Corosex

Stosowane zawory - GŁOWICE RĘCZNE
 
Stosowane zawory - GŁOWICE AUTOMATYCZNE

Głowice firmy Clack

----------------------------------------------------

Głowica firmy Fleck


Urządzenia
Odżelaziacz w wersji z głowicą ręczną Odżelaziacz w wersji z głowicą automatyczną
Odżelaziacz w wersji automatycznej na złożu Greensand
Odżelaziaczo - odmnaganiacze w wersji automatycznej o dużej wydajności

Copyright© 2014 Firma Handlowo-Usługowa „Gold-Rain” mgr inż. Bogusław Wielgosz