Kontakt

Firma Handlowo-Usługowa
"Gold-Rain"
mgr inż. Bogusław Wielgosz
31-463 Kraków
ul.Stokrotek 4
tel./fax 12 4134626
tel. kom. 601475721
www.wodne.pl
www.sklepwodne.pl
filtry@wodne.pl
sklep@wodne.pl
  Urządzenia

DEMINERALIZACJA

Automatyczne stacje demineralizacji wody

Urządzenie przeznaczone jest do demineralizacji wody w oparciu o proces wymiany jonowej. Układ składa się z dwóch kompozytowych wymienników pracujących w szeregu. Jeden z nich wypełniony jest silnym kationitem, drugi silnym anionitem.
Mikroprocesorowy sterownik nadzoruje pracę układu i regenerację jonitów w oparciu o pomiar przewodności wody uzdatnionej. Proces regeneracji realizowany jest przez wielodrogowe zawory sterujące, w wykonaniu chemoodpornym. Inicjacja regeneracji następuje po przekroczeniu ustawionego progu przewodności. Możliwość nastawy czasu zwłoki przeznaczonego na dopłukanie do wymaganych parametrów. Układ pracuje w pełni automatycznie. Dla urządzeń o wydajności do 3 m³/h jako zbiorniki rozchodowe regenerantów stosowane są 60 l opakowania handlowe. Przy większych wydajnościach zbiorniki rozchodowe i magazynowe projektowane są indywidualnie, w zależności od warunków. Ścieki poregeneracyjne wymagają neutralizacji.
WYDAJNOŚĆ w granicach od 1.2 m³/h do 20.0 m³/h.


Demineralizacja na złożu mieszanym

Urządzenie do demineralizacji wody, działające na zasadzie wymiany jonowej. Obudowa z tworzywa sztucznego, umożliwiająca szybką wymianę wypełnienia ( mieszana żywica jonowymienna). Głowica pomiarowa/przyłączeniowa z kontrolą i wskaźnikiem przewodności. Odporność na ciśnienie do 6 bar. Zasolenie resztkowe wody zdemineralizowanej: 0,1 mg/l (przewodność ok. 0,2 µS/cm).
WYDAJNOŚĆ od 40 l/h do 2400 l/h.

Demineralizacja wody za pomocą odwróconej osmozy

Urządzenie do odsalania klarownej, pozbawionej żelaza i manganu wody pitnej lub procesowej (stopień odsolenia 90-95%), w wersji mocowanej na ścianie i wersji stojącej. Różnorodne zastosowanie. Komplet z wewnętrznym orurowaniem i okablowaniem.
System informacji optycznej składający się ze wskaźników: pracy, jakości permeatu, sygnalizacji zakłóceń (zbyt niskiego ciśnienia wody zasilającej) oraz wskazania górnego i dolnego poziomu wody odsolonej w zbiorniku permeatu. Wyjście do sterowania zdalnego. Miernik przewodności ze wskaźnikiem cyfrowym i możliwością ustawienia wartości granicznej (przy jej przekroczeniu wywoływany jest alarm, a urządzenie zostaje wyłączone). Możliwość zainstalowania zaworu usuwania pierwszej porcji permeatu - o przewodności większej niż przewodność graniczna - do kanalizacji. Licznik godzin pracy. Samozasysająca pompa rotacyjna przy wersji do zamocowania na ścianie, pompa rotacyjna ze stali nierdzewnej przy wersji stojącej. Spiralnie nawijane, wysokowydajne membrany. Rura ciśnieniowa wykonana z GFK (włókno szklane).
WYDAJNOŚĆ systemów odwróconej osmozy od 400 l/h do 12 000 l/h.Demineralizacja na złożu mieszanym Automatyczna stacja demineralizacji
Odwrócona osmoza wisząca Odwrócona osmoza wersja stojąca

Copyright© 2014 Firma Handlowo-Usługowa „Gold-Rain” mgr inż. Bogusław Wielgosz